SIHHAT İŞ GÜVENLİĞİ GRUP

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE EN AZ 1 (BİR) SGK LI ÇALIŞANI OLAN TÜM İŞYERLERİNDE  BU KANUNU  UYGULANACAKTIR.

RİSK ANALİZİ
ACİL DURUM EYLEM PLANI
ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ
01/01/2013 TARİHİNDEN İTİBAREN TÜM İŞYERLERİNDE ZORUNLUDUR.
HAZIRLANACAK OLAN

RİSK ANALİZİ VE DİĞER BELGELER
AZ TEHLİKELİ SINIF: 6 – YIL
TEHLİKELİ SINIF: 4 – YIL
ÇOK TEHLİKELİ SINIF: 2 -YIL GEÇERLİ

İŞ GÜVENLİĞİ KANUNU GEREĞİ UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI GÖREVLENDİRMEMEK. 9,574 TL HER AY İÇİN
İŞYERİ HEKİMİ GÖREVLENDİRMEMEK. 9,574 TL  HER AY İÇİN
RİSK ANALİZİ YAPTIRMAMAK : 8,615  TL EN AZ ( HER  AY  İÇİN)
ACİL DURUM EYLEM PLANI HAZIRLAMAMAK: 1.911  TL EN AZ  (HER  AYI İÇİN)
ÇALIŞANLARA İ.S.VE İ.G. EĞİTİMİ VERMEMEK: 1.911 TL KİŞİ BAŞI
ÇALIŞANLARA İŞE GİRİŞ MUAYENESİ YAPTIRMAMAK: 1.911 TL KİŞİ BAŞI
,

Neden İş Güvenliği

İşçileri iş kazaları ve meslek hastalıklarından korumaya yönelik önlemleri almak ve onları bu konuda bilgilendirmek, İş Sağlığı ve Güvenliğinin temelini oluşturmaktadır. 4857 Sayılı İş Kanunu"nun Beşinci Bölüm"ü (m.77-89) İş Sağlığı ve Güvenliği"ne ayrılmıştır. Bu bölümde; iş sağlığı ve güvenliği konusunda işçilerin ve işverenlerin yükümlülükleri, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğine aykırı bir durumun tespiti halinde işyerinin kapatılması veya işin durdurulması, iş sağlığı ve güvenliğinin işyeri seviyesinde örgütlenmesi (iş sağlığı ve güvenliği kurulu, işyeri sağlık birimleri ve işyeri hekimi, iş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemanlar, sağlık ve güvenlik işçi temsilcisi), çalışma hayatında kadın ve çocuk işçilerin korunmasına yönelik hükümler düzenlenmektedir.

İşçi Sağlığını, Olumsuz Yönde Etkileyen Bazı Faktörler Şunlardır:

1.) Gereğinden fazla sıcak ve nemli ortamlarda veya kirli havada çalışmak.
2.) Yetersiz ışıklandırma.
3.) Fazla Gürültü
4.) Çevresel Faktörler

İş Güvenliğinde profesyonel çözümler ile güvenliğinizi sağlayın…

Kısa bir süre önce Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Türkiye" de yaşanan iş kazaları ile ilgili bir rapor yayınladı. Rapora göre her 6 dakika da bir iş kazasının yaşandığı ülkemizde, her 2.5 saatte bir işçi ya sakat kalıyor ya da uzun bir süre çalışamayacak derecede ağır yaralanıyor. Bununla birlikte ölümle sonuçlanan kaza sayısı 6 saatte bir gerçekleşiyor. İş kazalarının en çok yaşandığı ülke bazında Türkiye, Avrupa ölçeğinde 1. Sırada yer alırken dünya sıralamasında 3.ülke konumunda.Bu da demek oluyor ki bir çok az gelişmiş ülke dahi i ş güvenliği konusunda Türkiyenin çok üstünde yer alıyor. Raporda geçen kaza ve kaza çeşitlerini yüzdeleriyle aynen aktarıyoruz.

Bedensel zorlanmalar (Kontrolsüz ve ölçüsüz çalışma şekillerinden ortaya çıkan incinme, kırılma, çıkık ve kas yırtılmaları vb) kazalar % 2 Makina, düzenek ve aparatların sebep olduğu kazalar %13.4 Vinç, nakliyat, forglif başta olmak üzere cisim düşmesi yahut çarpmalar sonucu oluşan kazalar %15.6 Isı ve kızgın cisim sıvı dökülmesi temas etmesi sonucu oluşan kazalar %2.5 Kesici malzeme alet kazaları- band palet ve farklı cisim sıkıstırması sonucu doğan kazalar % 37.8 Düşme sarkma ve denge kaybı sonucu kazalar %11.8 Organlara (Göz kulak burun)(!) cisim kaçması sonucu doğan kazalar% 2 son olarak araç trafiği nde yaşanan kazalar %3.8 diğer kazaların oranı (literatüre girmeyen) diğer kaza sayısı da % 3.7 olarak belirlenmiş Günlük 240 iş kazasının yaşandığı Türkiye de iş güvenliği açısından sağlıklı bir düzeye ulaşmak şimdilik pek mümkün görünmüyor.çünkü yeterli tedbirlerin alınmadığı iş sahalarında kontrol noktasında da büyük eksiklikler yaşanmaya devam ediyor. Maddi kayıpların yanında kalifiye eleman ihtiyacının had safhada olduğu ülkemizde nitelikli insan kaybının verdiği zarar ayrıca üstünde düşünülmesi gereken bir konu. İşin duygusal yönü bir tarafa kaybolan zamanın sektörlerde yarattığı açıklık para ile ölçülemeyecek kadar büyük. En az 10 yılda bir eleman yetiştirilebildiği ülkemizde, 6 saatte bir bu uzun serüven küçük ihmallerle sekteye uğruyor. Ekonomik kayıplara gelince; Bu çerçevede tazminat yahut bakıma muhtaç hale gelen insanlara harcanan masraf zararın diğer bir yüzünü ortaya koymakta. Üreten bir konumda iken bir anda topluma yük haline gelen kişi sayısı hergün (her 6 saatte bir) artmakta. Periyodik kontrol bakım ve revize ile önlenmesi en azından minumuma indirilmesi mümkün olan iş kazalarına dur diyecek tek alternatif iş güvenliği kontrolleri ve buna bağlı ölçüm uygulamaları.. Gerek ihmal gerek maddi olanaksızlıklardan yada külfetten kaçmanın ortaya çıkardığı denetimsizliklerin önüne geçmenin artık mümkün kılınacağı bir kontrol sistemi günden güne yaygınlaşıyor.

İş güvenliği noktasında, olmazsa olmaz denebilecek ilk şart liyakat; temel bir eğitimden gelen gerek etiğe uygunluk gerekse sağlıklı düşünebilme açısından doğru personel ve idarecilerle hareket etmektir. Liyakat çerçevesinde ele alacağımız özellikleri beceri ve eğitimle kısıtlamak, soyut yeterlilikleri göz ardı etmek olur ki bu da suistimallerin önüne geçilmesinde büyük engeller teşkil edecektir. İş güvenliği denetimleri bu yönde ihmal edilmemesi gereken bir yerdedir. Doğru denetim doğru insanlarla yapıldığında sağlıklı bir sonuca ulaşılabilir. Bilinmelidir ki ölçüm hayat kurtardığı gibi, iş sahiplerinin fark edemediği ve büyük zararlara gebe bir çok ayrıntıyı takip altında tutmakta büyük öneme sahiptir. Önemsenmeyen bir çok teferruatın ilerde büyük sorunlara yol açmaması konusunda ölçüm ve kontrollerin ehil kişilere havale edilmesi ciddiyetle ele alınması ve dikkat edilmesi hayati bir konudur.


6331 SAYILI KANUNDA ERTELEME DURUMU  :

SADECE İŞYERİ HEKİMİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI İSTİHDAM ETME ZORUNLULUĞUNDA GEÇERLİ
50 VE ÜZERİNDE ÇALIŞANI OLAN TÜM SINIFLARDA 01/01/2013

50′NİN ALTINDA ÇALIŞANI OLAN TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFDA 01/01/2014

50′NİN ALTINDA ÇALIŞANI OLAN AZ TEHLİKELİ SINIFTA 01/01/2020 BAŞLAYACAK.
DEVLET DESTEĞİ 

6331 SAYILI KANUN 7. MADDESİ GEREĞİ 10 "NUN ALTINDA ÇALIŞANI OLAN İŞYERLERİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GİDERLERİNİ SGK PRİMLERİDEN MAHSUP EDECEKLER.FATURA İLE GİDER KAYDEDECEK VE KDV"DEN İNDİREBİLECEKLER.

WhatsApp Destek Hattımız
+90 507 146 93 14

×